Svet-Stranek.cz

Bachovy esence:

Bachovy esence

Bachovy esence
Co je to Bachova Květová terapie ? 

„ Tento systém léčení je tím nejdokonalejším, jaký kdy byl lidstvu v jeho živoucí paměti dán.“
Dr.Edward Bach , Dvanáct léčitelů

Tvoří ji 38 výtažků z různých květů a rostlin. Pomáhá člověku zvládnout nejrůznější záporné emoce, harmonizovat mysl a tím i nastartovat přirozenou obranyschopnost organismu.

Květové esence pomáhají uvolnit zablokovanou životní energii a uvést ji opět do pohybu. Každý nezpracovaný problém, všechny starosti, strachy a bolesti z minulosti, které člověk utrpěl či někomu způsobil, blokují životní energii a oslabují připravenost člověka postavit se na odpor škodlivým zevním vlivům. Květové esence pomáhají lidem k celostnímu pohledu na věc a způsobují , že se pak stávají otevřenějšími, schopnějšími lépe čelit negativním vlivům . Květy nemají za úkol vyzmizíkovat psychické a tělesné symptomy, slouží však jako pomocný prostředek k překonávání toho, co tyto symptomy způsobili.

Dr.Bach byl hluboce přesvědčen, že každý člověk má ve svém životě určení nebo úkol, který se rozhodl splnit. Jestliže nedochází k uskutečnění této vnitřní a vnější úlohy, mohou vznikat psychická nebo tělesná onemocnění, anebo se mohou přihodit jiné, těžké životní situace.Tyto originální květové esence pomáhají člověku znovu uvést do souznění tělo, duši i ducha a jsou mu jedinečným zdrojem pomoci k životu v harmonii se svým Já.

Esence jsou čisté, nejsou škodlivé a nemají vedlejší účinky. Nesprávně zvolena esence není tělem energeticky přijata, a proto nemůže způsobit žádné škody. Tato terapie nepotírá to negativní , co v člověku je, nýbrž podporuje jeho pozitivní potenciál. Vysoké kmitání, vibrace různých divoce rostoucích rostlin , které podle Dr.Bacha podléhají tzv.vyššímu“Uspořádání“ se přenáší také na člověka, který je užívá. Tento změněný harmonický stav tak umožňuje překonání problémů, výzev života a podporuje zdraví.

Ilse Maly, Bachova květová terapieRozpis esencí: 

Agrimony - Řepík lékařský - za usměvavou tváří ukrýváte problémy 
Aspen - Topol osika - máte nevysvětlitelné obavy, jste nervozní 
Beech - Buk lesní - jste kritický a netolerantní k ostatním 
Centaury - Zeměžluč lékařská - máte těžkosti říci ne, neumíte požádat o pomoc 
Cerato - Rožec - zpochybňujete svou schopnost odhadnout situaci 
Cherry Plum - Slíva třešňová - máte obavy ze ztráty sebekontroly, jste ve stavu hlubokého zoufalství 
Chestnut Bud - Poupě jírovce, koňského kaštanu - neumíte se poučit ze zkušeností, pořád stáles stejnou chybu 
Chicory - Čekanka - obecná máte majetnické sklony, často manipulujete lidmi 
Clematis - Bílá lesní réva - nemáte zájem o okolní dění, oddáváte se snění za bílého dne 
Crab Apple - Plané jablko - máte o sobě nevalnou představu, stydíte se za svůj vzhled 
Elm - Jilm - máte pocity přehnané odpovědnosti, která vás vyčerpává 
Gentian - Hořec nahořklý - rychle ztrácíte odvahu, propadáte pochybostem a skepsi 
Gorse - Hlodaš evropský - přepadá vás beznaděj, zklamání a pesimismus 
Heather - Vřes obecný - nechcete být sám, mluvíte pořád jenom o sobě, nezabýváte se ničím jiným než sebou 
Holly - Cesmína ostrolistá - máte návaly žárlivosti, zlosti, hněvu a nenávisti 
Honeysuckle - Zimolez kozí list - žijete neustále v minulosti, ovládá vás nostalgie 
Hornbeam - Habr obecný - máte kolísavé nálady, chybí vám potěšení, pociťujete mentální únavu 
Impatiens -Netýkavka žlázonosná - jste popudliví, netrpěliví, reagujete velmi prudce 
Larch - Modřín opadavý - máte nedostatek sebedůvěry, trpíte komplexem méněcennosti 
Mimulus - Kejklířka skvrnitá - máte časté obavy ze známých věcí, ze smrti, nemoci, zkoušky... 
Mustard - Hořčice polní - bez zjevných důvodů propadáte melancholii 
Oak - Dub letní - silný pocit odpovědnosti vás stále nutí zdolávat překážky, ale i pak se cítíte sklíčeně a vyčerpaně 
Olive - Oliva - trpíte tělesnou i duševní únavou a vyčerpáním 
Pine - Borovice lesní - máte naustálé výčitky svědomí a pocity viny 
Red Chestnut - Červený kaštan - trpíte přehnanými obvami a starostí o druhé 
Rock Rose - Devaterník penízkovitý - naustále propadáte panice, strachu a pocitu bezmoci 
Rock Water - Voda z léčivých pramenů - kladete na sebe vysoké požadavky, nejste dostatečně flexibilní, zastáváte ustrnulé názory 
Scleranthus - Chmerek roční - trpíte nerozhod ností a vnitřní nevrovnaností 
Star Of Bethlehem - Snědek okoličnatý - zažili jste právě tělesný či duševní šok 
Sweet Chestnut - Kaštan jedlý - propadáte zoufalství, pocitu, že už víc neunesete 
vervain - Sporýš lékařský - jste plni entusiasmu a snažíte se pokaždé prosadit, i když to přesahuje vaše síly 
Vine - Vinná réva - máte silnou ctižádost a vůli dominovat mezi ostatními 
Walnut - Vlašský ořech - cítíte se být v rozhodujícím životním období a hledáte úkryt před nejistotou a zápornými vlivy okolí 
Water Violet - Žebratka bahenní - dáváte přednost samotě, jste často hrdě rezervovaní 
White Chestnut - Bílý kaštan - v hlavě vám neustále kolují tíživé myšlenky, kterých se neumíte zbavit, propadáte vnitřním samomluvám 
Wild Oat -Sveřep větevnatý - cítíte nespokojenost, protože nenacházíte svůj pravý životní styl a své poslání 
Wild -Rose Planá šípková růže - jste apatiční, pociťujete resignaci, vnitřně jste kapitulovali 
Willow -Vrba žlutá - cítíte zatrpklost, vnitřní hněv, považujete se za "oběť osudu" )