Svet-Stranek.cz

Havajská masáž Lomi lomi:

Havajská masáž Lomi lomi

Havajská masáž Lomi lomi

 

                                 Havajská masáž Lomi lomi

LOMI LOMI ("milující ruce") 
(Všechno má přenesen překlad, většinou nelze jednoduše přeložiť

"Ho'omoe wai). Tento překlad dokonale vystihuje havajskou masáž.
Aloha ... (Kahi ke kao'o "-" společně cestujte stejně tak, jako voda plyne jedním směrem havajský pozdrav, volně přeloženo "V současnosti dechu života")
 Havajská masáž má pomoci nejen klientovi, ale i masérovi samotnému. Šetřit jeho sílu energii. Masáž je prováděna hlavně předloktím s využitím váhy a těžiště těla. Je tu veľmi důležitý pohyb nohou. Původně havajská masáž vznikla zhavajského tance HULA (posvátný tanec).
Jsou maséři a terapeuti a jsou lidé, kteří masáž a terapii používají jako prostředek, aby pomohli sobě a druhým. Nejde jen o to, abychom odstranili symptomy nemoci, ale naopak abychom viděli člověka jako celek (fyzický, duševní,emocionální a spirituální).
"Lomi lomi" pomáhá uvolnit energetické bloky stejně tak dobře jako zatuhlé svaly.Choroba a bolest je stav napětí, které vede ke špatnému toku energie.


  • Historie
Havajská masáž "LOMI LOMI" je terapie už odpradávna praktikovaná na Havajských ostrovoch. Nejprve byla realizována mezi Ali'i "vrchností".Jedno sezení Lomi Lomi v tuto dobu trvalo čtyři dny i déle. Bylo velmi důležité, kdo tuto terapii prováděl. Bola označovaná za svatý rituál.
Od té doby se mnohé změnilo. Postupně do této terapie pronikaly techniky a znalosti z iných kultur a tím se vyvíjela do dnešní (celkem ne konečné) podobě.

  • Filozofie Huna
Filosofie Huna (Healing UsingNatural Ability)
Acronym Huna se dá přeložit jako "léčení používáním přírodních schopností)
Na Hawaii se zabydlela filozofie Huna, což značí očím nepoznané,viditelné jen srdci.Táto filozofie obsahuje sedm principů Huna:
Svět je to, co si myslíme, že je. (Fakta si můžeme vyfotografovat nebo natočit na video. Všechno ostatní je už jen naše interpretace.) - Všechno je relativní, pravda je relativní, subjektivní vnímání, pocity - každý jsme originál, každý má svou vlastní cestu, není úplně stejná masáž provedená od dvou různých lidí.
Havajská masáž učí hlavně techniky a jejich správné provedení. Systém bysi každý měl vytvořit podle sebe. Systém, který se učíme byl předáván tradičně po generace v jedné rodině a postupně upravován a vylepšován. Ani v současnosti není stály.Snažíme se ho nadále rozvíjet a přibližovat aktuálním potřebám lidí.Není to mrtvá masáž (stále se vyvíjí). ... Oproti sportovní masáži, která jejiž léta téměř neměnná, i když se mnohonásobně rozšířili znalosti o člověku ...
Není žádných omezení. (Jen ta která si vlastním myšlením vytvoříme)-Jen mi se omezujeme. ... Příklady: Brzy umřu, to fakt nezvládnu, nemám a nebudu mít peníze, já se tu havajskou masáž nikdy nenaučím.
Energie proudí tam, na co se soustředíme. (Pokud se soustředíme na pozitivní věci, víc pozitivního vidíme a přitahujeme.)-Nemyslet na nic jiného,
​​než na to, co dělám (příklad ... masíruje a přitom myslím, jak večer zajdu na pivo ...)- velmi důležité pro masérů (hodně masérů si po pár masážích stěžuje na nedostatek energie). Jak s energií hospodařit?
Nyní je okamžik moci. (Minulost už byla, budoucnost teprve přijde, ale tento okamžik je jediný, se kterým můžeme něco udělat.)-Většina mužů myslí na budoucnost-většina žen myslí na minulost příklad: dlouhověký mnich ... když spím, tak spím ... když jím, tak jím Je třeba žít právě v tomto okamžiku. Co se stalo už není, co přijde, ještě nenastalo.
Milovat znamená být šťastný. (Staří Havajci se netrápili otázkami:"Miluji ho? Miluje mě?" Pocit štěstí jim byl v pravou chvíli tou nejlepší nápovědou.) Z bible: Miluj bližního svého jako sebe samého. Jak mohu pomáhat druhým, když nevím pomoci sám sobě?
Všechny síla pochází zevnitř. (Uvnitř sebe máme vše, co potřebujeme.Nenecháme se zablokovat výchovou, okolnostmi ani prostředím.) Jednejte podle toho, co vám říká srdíčko.
Účinnost je mírou pravdy. (Pokud od života nedostáváme, co bychom si přáli, změňme své myšlení.)-Programování-pozitivní x negativní-mozek je jako počítač ...
Zvýšení používání jakéhokoli ze 7 principů se může podstatně projevit navztahu k blízkým osobám, místům a věcem. Energie mysli je to nejsilnější, co mávliv na průběh událostí a zdraví. Není dobrý a špatný léčitel (masér) je jen ten, kdo je na určité úrovni.
Smysl celé filosofie spočívá v tom, že vše se snaží vrátit do harmonie a lásky.Nestačí jen "milující ruce" je třeba i "milující srdce". Každý pohyb, každý dotyk, každá myšlenka jsou naplněny láskou.

  • Hawaii - historie a současnost
Počátek historie Havajských ostrovů sahá několik století zpět, kdy zhruba před více než 1500 lety Polynézané z Markézkých ostrovů se svými kánoe poprvé přistáli na ostrově Hawaii (Big Island - Velký ostrov), aby zde zapustili kořeny postupně se rozšířily po celém pásmu havajských ostrovů.
Před 500 lety připluli osadníci z Tahiti a sebou přivezli jejich víru v bohy a polobohy s hierarchie založenou na systému kapu (Taboo). Havajská kultura se vyvíjela po staletí. Boje mezi vládnoucími kmeny byly na denním pořádku. V roce 1778 kapitán James Cook zakotvil u ostrova Kauai a tím otevřel cestu na Hawaii západu.Cook byl necelý rok později zavražděn v zátoce Kealakekua na Big Island.
V roce 1791 vládce Kohala a Kamehameha spojil bojující frakce na Velkém ostrově postaral se o sjednocení Havajských ostrovů, které se staly královstvím v roce 1810.Rok po smrti krále Kamehameha jeho syn zrušil kapu systém.
V roce 1820 na Velkýostrov dorazili první protestanští misionáři, aby vyplnili prázdnotu vzniklou po zrušení kapu. Hawaii se stala přístavem a centrem obchodníků, námořníků a rybářů. To byl jeden z hlavních důvodů obrovského vlivu západní civilizace napůvodní havajskou kulturu a populaci.

Vliv západu narůstal av roce 1893 kontrolovali američtí kolonisté většinu havajské ekonomiky sice nenásilnou, ale kontroverzní formou. V roce1898 se Hawaii stala součástí USA.