Svet-Stranek.cz

Emoční techniky:

Emoční techniky

Emoční techniky

Co jsou Emoční energetické sedení?

 
Tuto metodu vypracovala Ing. Jiřina Slámová.

Metoda 7P:
 • Přetvoření
 • Podvědomých
 • Příčin
 • Psychosomatických
 • Problémů
 • v
 • Pozitivní
 • Programy

Emoční energetické sedení jsou zaměřené na řešení příčin zdravotních, psychických a vztahových problémů:

 • konkrétní i abstraktní strachy, potlačované emoce
 • traumatické zážitky z minulosti i z minulých životů , kletby
 • energetické odblokování čaker
 • fóbie, deprese, pocity viny, závislosti, sebedestrukční programy, znásilnění ,zneužití, úrazy
 • nedostatek sebevědomí, tréma , sexuální problémy

Pozitivní programy:

 • sebepoznání, sebepřijetí , láska k sobě
 • odpuštění , poučení z minulosti
 • léčba andělskou energií
 • pozitivní afirmace,
 • harmonizace čaker, doplnění životní energie

Co jsou EMOCE

Emoce jsou reakcí těla na naši mysl. Myšlenka vytvoří zesílený obraz sebe samé ve formě emoce a vibrační energie emoce posiluje původní myšlenku (Eckhart Tole:Moc přítomného okamžiku).

Emoce je prožitková kvalita analogového zpracování událostí světa mimo vědomí. (Miroslav Plzák: Hra o lidské štěstí)

Láska, radost a klid nejsou ve skutečnosti emocemi, ale hlubohým a přirozeným STAVEM Bytí. Jsou přirozenými stavy spojitosti s Bytím, představují naši celistvost s duší, s Bohem. Existují za hranicemi mysli a nemají žádný protiklad. Tyto stavy jsou součástí každé bytosti a jsou věčné a nepomíjivé. Pokud je nejsme schopni prožívat, znamená to, že nás ovládá naše mysl, která odvádí naši pozornost z přítomného okamžiku.

Emoce jsou spojeny s naší dualistickou myslí a představují VYRUŠENÍ (lat. emovere = vyrušit) z tohoto přitorozeného stavu. Vznikly z pocitu odělenosti od naší duše a od Boha a ze ztráty vědomí toho, čím skutečně jsme.

Emoce jsou modifikacemi prapůvodní emoce STRACHU, který přináší pocit ohrožení, opuštěnosti a neúplnosti a lze též označit jako BOLEST.Emoce podléhají zákonu protikladů a to je odlišuje od od přirozeného stavu Bytí Emoce jsou ovlivňovány naším okolím, chováním druhých lidí, situací kolem nás, kdežto vnitřní stav je na našem okolí zcela nezávislý..

Většinou zaměňujeme pozitivní emoce a vnitřní stav. Rozdíl je v tom, že i pozitivní emoce má vždy protiklad a je podmínečná, je způsobena někým, nebo něčím zvenku, mimo nás. Zamilovanost, podmínečná láska, těšení na něco, nebo na někoho se vlivem našich nesplněných očekávání (kterým nerespektujeme svobodu každé bytosti jednat jak sama chce a ne jak chceme a očekáváme my) mění v protiklady : žárlivost, , nenávist, zklamání.

Vše, co je zdrojem pozitivních emocí pochází z vnějšího světa a ne z našeho nitra a tudíž je provázeno strachem, že o tento zdroj přijdeme. A protože zároveň vše, čeho se bojíme si přitáhneme, tato situace dřív nebo později nastane i přesto, že se tomu bráníme a chceme si svůj zdroj různými prostředky pojistit. Pak nastupuje jako protiklad negativní emoce. Pak se dostáváme do začarovaného kruhu tím, že hledáme nový zdroj pozitivních emocí opět mimo sebe a vše se opakuje.

Jako pojistky pak slouží např. smlouvy, sňatek, sliby a záruky, pojištění, zbraně, bezpečnostní zařízení. Sami víme že žádná z pojistek stejně nepřinese kýžený pocit JISTOTY.

Emoce je pravdivým obrazem našich myšlenek. Nahromaděná bolest z negativních emocí tvoří negativní energetické pole v těle a mysli (emoční tělo). Pokud nahromaděné emoce dosáhnou určité hladiny, naše tělo, vedené pudem sebezáchovy se jich potřebuje zbavit. Pokud nejsme schopni to učinit sami například při aktivní meditaci nebo při terapii, nastává situace, kdy již nemáme dostatek energie na další potlačení a nejsme schopni své chování ovlivnit. Nastává pak situace, kdy nás ovládne emoční tělo a dochází k výbuchu. Ten je směřován ven (u extrovertních povah) a jde o histerický záchvat, záchvat vzteku a agresivity , sebelítosti …, kdy někomu a hlavně sobě uškodíme.Toto je příčina i tzv. "zločinů z vášně". Pokud je výbuch směřován dovnitř (introvertní povahy), dojde k poškození uvnitř těla (infarkt, mrtvice..).

Cílem je naučit se své emoce pozorovat, prožít a uvědomit si je. Toto cestou se naučíme nedat se jimi ovládat a ukládat je ve formě bloků v těle. Pokud emoci prožijeme, vždy na ni naše tělo reaguje a její energie tělo ovládne. Důležité je tedy uvědomit si tuto emoci, pojmenovat ji, najít její zdroj venku i uvnitř a potom ji vyjádřit. Vyjádřená emoce z našeho těla odejde a nepoškodí ho. Vnější zdroj emoce je většinou druhý člověk, který nám nastaví zrcadlo. Vnitřní zdroj je strach uvnitř nás, většinou v podobě nezpracované potlačené emoce totožné nebo podobné tomu, co vidíme v " zrcadle"- na druhém člověku.

Řešením je tedy hlavně své emoce nepotlačovat a pokud se nám to stane, najít si způsob jak je vypustit způsobem, který nikoho nepoškodí. Je to možno řešit sportem, pohybem a formou aktivní meditace, která nám pomůže emoce VYJÁDŘIT křikem, pohybem, gesty, slovy. Pak nastane úleva a vytvoří se v nás volný prostor pro pozitivní programy energie zašne uvolněnými čakrami volně proudit. Člověk často sám nedokáže nejít příčinu svých problémů a bolestí.. Může být zkryta hluboko v minulosti, v podvědomí a i když máme spoustu zkušeností, některé silně bolestné situace je třeba řešit s odbornou pomocí terapeuta.

Emoční energetické sedení je metodou, která pomáhá klientovi najít příčiny problémů, které jsou vždy spojeny se strachem a nezpracovanými emočními prožitky. Obecně jde o vyhledání místa na těle, kde jseou nahromaděny negativní emoce (strach) ve formě bloku na energetickém centru (čakře) , a dochází k zpracování a odblokování s energetickou pomocí terapeuta. Metoda je specifická v tom, že u každého klienta použijeme způsob odblokování podle jeho individuální potřeby. Lze ji označit i za intuitivní metodu, neboť mezi klientem a terapeutem dochází k napojení , což umožňuje pružně reagovat na to, co je právě třeba řešit. Po vyjádření emocí je vždy na místě ODPUŠTĚNÍ..

Kdo ovládá své emoce, ovládá svůj život.