Svet-Stranek.cz

One Brain / Jednotný mozek:

One Brain / Jednotný mozek

One Brain / Jednotný mozek /
              Něco o One Brain / Jednotný mozek /

Momentalne  som tuto metodu prestal robit za pochopenie Vam Dakujem 


Mnozí z Vás, kteří čtete tyto řádky, jste učiteli, dětskými psychology nebo vychovateli (možná máte i kvalifikaci rodiče nebo prarodiče) a za léta své praxe jste nejednou zápasili s těžkostmi při výchově a vzdělávání dětí různých věkových kategorií. Určitě víte o dětech, které mají potíže s psaním, čtením nebo s počty, mýlí si a zaměňují písmena, případně číslice. Některé děti zase trpí na hodinách tělesné výchovy či kreslení, případně jsou zakřiknuté, neprůbojné nebo právě naopak, příliš živé. Máte pocit, že jste pro odstranění problému udělali vše, co bylo ve vašich silách, a přesto zjišťujete, že vaše úsilí minulo cíl.

V dějinách školství je zaznamenaných vícero pokusů o zlepšení výchovně vzdělávacích procesů. Mnohé z nich představují obrovský krok vpřed. Přesto se nadále setkáváme s dětmi, u kterých výsledky, navzdory velmi příznivým podmínkám vytvořeným ve škole a rodině, neodpovídají očekáváním. Proč k tomu dochází, přestože vy sami máte pocit, že už nic nestojí v cestě jejich úspěšnému rozvoji?

Vysvětlení problému a následně jeho řešení najdete v metodě One Brain (Jednotný mozek). Název metody je odvozen od ideálního mozku, kdy pravá a levá hemisféra dokonale spolupracují.

Pravá mozková hemisféra vidí obraz jako celek, její pohled je holistický, je nositelkou uměleckých schopností, vnímá pouze prostor a ne čas, pracuje s obrazy, barvami, se symboly, je schopna neomezeného vnímání, nezná pojem strach a nesoudí. Je nositelkou ženské složky našeho já.

Levá mozková hemisféra logicky uvažuje, analyzuje, usuzuje, lineárně vnímá a klade důraz na detaily, vnímá strach, orientuje se časově, kontroluje, odpovídá za názorové přesvědčení a je nositelkou mužské složky našeho já.

V naší levé mozkové hemisféře existuje oblast zodpovědná za přežití (Společná integrační plocha - SIP).Ve stresových situacích (které nás provázejí v čase prenatálního vývoje, při porodu, v dětství iv dospělosti) může "odpojit" 75 i více procent mozku, tj.. levý přední mozek a celou pravou hemisféru. Neurologická reakce na negativní informaci nabývá formu neurologické blokády. Vzniklé blokády nám umožňují pouze reagovat, nikoliv logicky myslet. Pokud přední mozek (jeho funkce je vykonávat nové a alternativní volby) a pravá hemisféra (specializující se na kreativní uvědomování si) odpojeny, tj.. zablokované, ovládá nás pocit bezmocnosti, ztratí se naše tvůrčí logika a nejsme schopni správně jednat. Opakujeme přitom stále stejné, staré, destruktivní a neproduktivní reakce.

Negativní zážitek způsobí zablokování energetického proudění na mozkové úrovni a následně i v příslušné části těla. Výsledkem může být celá řada duševních i fyzických těžkostí např.. alergie, bolesti hlavy a zad, obezita, různé typy závislosti, fobie a podobně, ale především to, co nás v souvislosti s dětskými problémy zajímá nejvíce a nač se systém One Brain zaměřuje na prvním místě-DYSLEXIE.

V uplynulém období byla dyslexie charakterizována jako porucha řeči, těžkosti s učením (čtení, psaní, záměna písmen nebo číslic, matematika, jazyky, pravopis, pochopení učiva ....), hyperaktivita, později porucha koordinace, resp. nedostatek spolupráce pravé a levé mozkové hemisféry. Navzdory dnes již pokročilejšímu výzkumu v dané oblasti se často problém dyslexie řeší medikamentózní léčbou, která však ve většině případů potíže s učením neřeší.

Dyslexie je ve skutečnosti nesprávná komunikace mezi pravou a levou mozkovou hemisférou a obvykle též mezi přední a zadní částí mozku. Ve většině případů je vyvolána emocionálním traumatem nebo stresem, které jsou tak intenzivní, že následkem strachu, bolesti, případně strachu z bolesti, si jedinec v mozku naprogramuje "bílé skvrny" u některých svých schopností. Od traumatizujícího okamžiku pak celý život existenci těchto schopností popírá.

Člověk, resp. buněčná paměť lidského těla, eviduje všechny informace o každé energetické blokádě.Facilitátor, případně ten, kdo využívá metodu One Brain, vhodnou korekcí klientovi pomáhá příslušnou blokádu odstranit, aby člověk, který ho vyhledal, získal schopnost využívat celý svůj mozkový potenciál, když se dostane do podobné stresové situace. Například, pokud někoho pokousal pes a on se kvůli tomu psů bojí, můžeme se s touto metodou dobrat ke vzpomínce na událost, uloženou v té části těla / mysli která je v současnosti vlivem nepříjemného zážitku odpojena (zablokována). A výsledek korekce? Při nejbližším setkání se psem se tento člověk už nebude bát.

Pomocí metody One Brain můžeme velice snadno určit příčinu stresu a jeho emotivní dosah a odstranit strach nebo bolest ze vzpomínky na danou situaci a navodit normální, účinný neurologický tok.

Určitě mnozí z nás byli v dětství při řešení domácího úkolu z počtů pokáráni, protože jsme znění příkladu nepochopili hned, nebo při psaní někdo kritizoval náš rukopis. Následkem toho domácí úkol a emoční bolest splynuly a v hlubší emocionální hladině ovlivňují naše vnímání i jednání v přítomnosti.

V systému One Brain používáme svalový test. Mozku - našemu biologickému počítači, můžeme zadat jakoukoliv otázku a odpovědi ano / ne dostaneme v podobě změny svalového napětí. Facilitátor velmi jemně zatlačí svou dlaní na mírně předpaženou ruku klienta, aby pomocí biologické zpětné vazby získal odpověď na svou otázku. Záporná emoce sval oslabí, kladná ho zpevní. Svaly ruky při reakci na danou otázku / podnět zeslábnou, popřípadě zůstanou pevné.

Toto nám umožní abychom se dopracovali k potřebným informacím a odpovídající technice, prostřednictvím níž můžeme energetickou blokádu jemně, ale rychle a účinně odstranit. Vztah "mozek - sval" je totiž obousměrný a vhodnými pohyby svalů můžeme zpětně ovlivňovat mozek.

Samotná korekce se skládá z mimořádně jednoduchých pohybů, dotyků, použity i při akupunktuře, případně světelného působení, časově velmi nenáročné. Jsou natolik jednoduché, že je pro člověka zvyklého na složité lékařské přístroje, je neuvěřitelné, jaký výsledek můžeme dosáhnout tak jednoduchým způsobem.